[tintuc]

Công cụ chọn HMI Mitsubishi GOT Model Selection Tool Mitsubishi

Tải tại đây
Mitsubishi Graphic Operation Terminal GOT2000 Series tải về.
Hmi Mitsubishi
Màn Hình HMI A900
Màn Hình HMI A930
Màn Hình HMI A940
Màn Hình HMI A950
Màn Hình HMI A960
Màn Hình HMI A970
Màn Hình HMI A980
Màn Hình HMI F900
Màn Hình HMI F920
Màn Hình HMI F930
Màn Hình HMI F940
Màn Hình HMI GOT2000
Màn Hình HMI GS2100
Màn Hình HMI GT2100
Màn Hình HMI GT2300
Màn Hình HMI GT2500
Màn Hình HMI GT2700
Màn Hình HMI GOT1000
Màn Hình HMI GT10
Màn Hình HMI GT11
Màn Hình HMI GT12
Màn Hình HMI GT13
Màn Hình HMI GT14
Màn Hình HMI GT15
Màn Hình HMI GT16

[/tintuc]

No comments:

Post a Comment

Thống kê

-->
Chat Zalo
Chat Facebook
037.718.2930
CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID-19 MỖI CÁ NHÂN HÃY TỰ GIÁC CHẤP HÀNH CÁC BIỆN PHÁP 5K CỦA BỘ Y TẾ